ZÁKLADY EKO ARTETERAPIE

Propojení arteterapie a ekopsychologie

Odborný garant:   PhDr. Helena Strnadlová

Lektorka: Mgr Jana Merhautová

Hostující lektoři: PhDr. Helena Strnadlová, PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. et Ph.D., Ph.D., Bc. Kateřina Drahotová, Marcela Berith

Supervize: Mgr. Jana Švadlenová

 

Dvouletý vzdělávací akreditovaný výcvik MŠMT, garantovaný Českou arteteterapeutickou asociací (360 hodin) je určen pro široký okruh zájemců o arteterapii, kteří ji uplatňují ve své odborné praxi (pro psychology, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky, vychovatele ve střediscích výchovné péče, ve speciálně pedagogických centrech, v zařízeních poskytujících institucionální výchovnou péči ochranné výchovy, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy).

 

Eko Arteterapie je postavena na propojení art psychoterapie s ekopsychologickými aspekty práce s člověkem. Prostřednictvím kreativního sebevyjádření v přírodě a terapeuticky vedené komunikace provází v životně důležitých tématech. Eko Arteterapie přináší možnost být ve větší pozornosti k detailům osobnosti dotyčného jedince, skrze pozornost k detailům krajiny. Tu se  učí vnímat jako projekční plátno, vyjádřit ji uměleckým projevem na základě osobního prožitku.

 

Aplikovaná Eko Arteterapie probíhá za každého počasí v každém ročním období, za denního světla i za tmy. Nabízí možnost tvořit přímo v přírodě, poznávat ji skrze smysly, živly, emoce, krize i příležitosti ve vlastním prožitku. Vede k proměně v přístupu k sobě i k vytvoření zdravějšího vztahu k přírodě.

 

Správné načasování, zařazení místa tvorby např. do lesa, na louku, k řece, do skal i podmínky např. v dešti, větru, tmě, na slunci o samotě apod., významně umocňují prožitky, tvorbu i samotnou terapii. Pobytem v přírodě a uměleckou tvorbou s využitím dostupných přírodnin, působením vlivu počasí, střídáním denní i noční doby, působením živlů dochází k silnějšímu vnímání krajiny a jejímu autentickému sebevyjádření např. malováním, písmem, hudbou, fotografií, krátkým videem apod. Uměleckými technikami lze také uvolnit tělo pohybem, tancem, hudbou, hrou, gestem, dramatem, zvukem. Nedílnou součástí technik Eko Arteterapie je přínos podpůrné terapeutické komunikace nad výtvarným dílem.

 

Základem je výcvik "Základy Eko Arteterapie", který je dvouletý. Po jeho absolvování se účastníci mohou rozhodnout, zda budou ve výcviku pokračovat v rámci pětiletého psychoterapeutického výcviku Eko Art Psychoterapie (tzv. 2 + 3 roky) nebo výcvik po dvou letech ukončí. Dvouletý výcvik si dává za cíl vybavit účastníka pouze základy Eko Arteterapie - ten pak při své práci využívá jen prvky této metody.

 

Oproti tomu pětiletý výcvik je rozšiřující co se technik a postupů týče, jde více do hloubky a je zaměřen na psychoterapeutický přínos metody Eko Art - časovou dotací, rozsahem i získanými kompetencemi tak odpovídá klasickým pětiletým psychoterapeutickým výcvikům.

 

Zahájení:  2018 s frekventanty výcviku bude podepsána smlouva

 

Výběr do výcviku: zaslání přihlášky (ke stažení zde), motivačního dopisu a profesního životopisu na emailovou adresu: institut@arttherapy.cz

 

Počet setkání: v jednom roce proběhne jeden týdenní a pět třídenních setkání

 

Termíny pro rok 2018: začátek vždy ve 12 hodin, konec cca v 16 hodin

17.-22.9.2018    (55 hodin)  21.-23.11.2018 (25 hodin)

 

Místo konání: Rodinný penzion Belveder, Labská Stráň 105, 405 02

 

Cena školného: 20 000 Kč/rok  (180 hodin), včetně výtvarného materiálu

 

Zakončení: Kolokvium – závěrečná písemná práce (kazuistika) + obhajoba formou prezentace a sebereflexe

Přihláška ke stažení