Formy psychoterapie

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOTERAPIE

Je vhodná pro člověka, který přichází do terapie a potřebuje s psychoterapeutem navázat první kontakt. V individuálních konzultacích je větší prostor pro sjednání psychoterapeutické zakázky a prvotní mapování příčiny potíží, diagnostiku a rodinnou i osobní anamnézu. Pro větší efektivitu a účinnost léčby je důležitá pravidelnost psychoterapeutických setkání, ideálně ve formě skupinové nebo pobytové. 

SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIE

Je užitečná zejména díky skupinové dynamice, která aktivuje intenzivnější prožitky a přenos. Vzniká tím větší příležitost zrcadlení vlastního problému. Výhodou toho je, že u druhých se nám lépe daří zahlédnout princip potíží lépe než u sebe. Transformační procesy probíhají rychleji. Velmi užitečné ve skupinové psychoterapii je vzájemné sdílení a emocionální podpora.

 POBYTOVÁ PSYCHOTERAPIE

Psychoterapeutické pobyty jsou citlivě připravovány tak, aby vyhovovaly aktuálním potřebám, fyzické i psychické kondici i zdravotnímu stavu klienta. Jedná se o účinnou formu psychoterapie, která může být  díky několikadennímu procesu velmi intenzivní a silně zážitková. Dostává se do hlubokých úrovní psychiky a je značně transformační. Pobyty bývají tematicky zaměřené, přesto jsou individuální témata klientů upřednostňována při všech pobytech. Psychoterapeutická podpora je celodenní (dvacetičtyřhodinová). Psychoterapeutické pobyty jsou většinou víkendové, probíhají v prostředí Národního parku České Švýcarsko. Pracuje se s ritualizací psychických procesů a s metodou EKO ART, která propojuje jungiánskou arteterapii s transpersonální psychologií ekopsychologií.