BLOG

PROFIL & KONTAKT

NABÍDKA

SEMINÁŘE

SUPERVIZE

ARTETERAPIE

KALENDÁŘ AKCÍ

GALERIE

EKO ART THERAPY

Eko Art Therapy je kreativní psychoterapeutická, supervizní i vzdělávací metoda, při níž se využívají umělecké vyjadřovací prostředky k hlubšímu sebepoznávání, učení a léčení vlastního nitra prostřednictvím přírody i navázáním významnějšího vztahu k ní. Podporuje základní principy soužití člověka s přírodou, vztah k ní a estetické i etické chování.

 

Metody programu Eko Art Therapy aktivují u člověka přirozené smysly, instinkty i emoce a jsou postaveny na rozvoji osobní citlivosti, otevřenosti, kreativity, ale také vztahovosti a spolupráce. Sebepoznání, učení, rozvoj i terapie probíhá za každého počasí v každém ročním období, ve dne i v noci a frekventanti mají možnost poznat na vlastním těle fungování vnitřní i vnější ekologie. Při jednotlivých technikách Eko Art Therapy se učíme dívat a poznávat provázanost, podobnost či odlišnost fungování samotné planety Země a lidského těla. Inspirujeme se uzdravovacími mechanismy přírody, její přirozeností i moudrostí a zároveň otáčíme pozornost z vnějšího světa do vnitřního. Zažíváme zkušenost, jaké to je být sami se sebou a věnovat prostor novým zážitkům i reakcím na ně, poznávat sebe v jiném kontextu, spolehnout se na sebe, převzít zodpovědnost, vyhodnotit situace, navrhnout řešení, poznat lépe své emoce i umět lépe reagovat. Velmi silným motivačním bodem je psychohygiena a rozvoj vlastní tvořivosti a spontaneity. Cílem metody je dát do rovnováhy racionální fungování a kreativní sebevyjádření.

 

Důležitým prvkem technik Eko Art Therapy je vzájemné sdílení s ostatními i rovnováha mezi individuálním a skupinovým zážitkem. Umění být ve skupině i umění být sám je jeden ze základních stavebních prvků celkového procesu zdraví, učení a rozvoje. Pomáhá jednotlivcům i skupinám při práci s rodinnými či firemními systémy.

 

Programy „EKO ART“ se uskutečňují v prostředí divokých skal a lesů Národního parku České Švýcarsko. Jsou koncipovány pro menší skupiny, pracuje se v nich s emocionálním naladěním na sebe a přírodu. Citlivě využívají umělecké a terapeutické prvky v krajině, kde probíhá celkový proces léčení. Divoká a místy civilizací nedotčená krajina nám vrací kontakt s původní přirozeností a smyslem naší existence.  Výtvarným ateliérem se tak stává přírodní scenérie, kde dochází k principu vědomých i podvědomých částí naší psychiky skrze přírodu. Díky vědomějšímu vnímání dynamiky a obrazu krajiny máme možnost více otevřít oči vůči tomu, co aktuálně vnímáme, ale také porozumět paralelním procesům s lidskou psychikou.

ARTETERAPIE

Kreativní léčebná psychoterapeutická metoda, při níž se využívají umělecké vyjadřovací prostředky k hlubšímu sebepoznávání a léčení vlastního nitra.

Může se jednat o malování, tanec, hudbu, drama, psaní. Malováním lze dojít k uvolnění, dynamice, expresi, sebevyjádření, ale i k pojmenování vnitřních stavů mysli, emocí a rozpoložení psychiky. Není nutná žádná výtvarná dovednost ani průprava. Pokud naopak dokážeme nechat volný prostor „nekontrolovanému“ procesu výtvarného sebevyjádření, klidně i za pomoci jakéhosi „čmárání“, můžeme zažít velký údiv nad velikostí poselství takového obrazu.
Symboly i barvy používané prostřednictvím tvorby, hovoří vlastním charakteristickým jazykem. V psychoterapeutickém procesu spolu s autorem vedeme dialog o různých vrstvách, dynamice a fantazii obrazu. Výtvarné produkty slouží zároveň jako zrcadlo toho, co se děje uvnitř nás samých, odhalí naše skrytá zákoutí a dovolí nám nahlédnout za oponu běžně chápaného a uvědomovaného.
Díky kontaktu se symboly se nám otevírají cesty, jež nás vedou k sestupu do hlubin našeho nitra. Přichází jedinečná příležitost zahlédnout náš skutečný celistvý obraz a bez obav s ním navázat kontakt. V něm se můžeme obrazně pohybovat, objevit jeho dynamiku, hledat  řešení, inspirovat se a realizovat změnu. Původní obraz můžeme přetvořit, lépe ukotvit, případně naplnit jinou představu v novém obrazu.

© Copyright 2016 | Jana Maya Merhautová

Design by | Tomáš Kyprý

Kontakt